Twinkl Education Blog
23 Feb '17

Pyped Y Ddraig Goch - The Welsh Dragon Puppet

This is a guest post by Eleri, Twinkl's Welsh Teacher adviser, who shows you how to make a dragon for St David's Day.

Beth sydd angen arnoch:

Plât papur

Paent neu bapur sidan coch

Pen ffelt du

Pren lolipop

Glud

Siswrn

What you will need:

Paper plate

Red paint or tissue paper

Black felt pen

Lollypop stick

Glue

Scissors

What you will need for dragon craft

Cam 1: Torrwch eich plât papur yn hanner, yna torrwch un hanner yn hanner eto i wneud 2 chwarter, ac un chwarter yn hanner eto i greu 2 wythfed, fel hyn:

Step 1: Cut your paper plate in half, then cut one half in half again to make 2 quarters and one quarter in half again to create 2 eighths, like this:

Pyped Y Ddraig Goch - The Welsh Dragon P

Cam 2: Torrwch yr ymyl i ffwrdd o'r rhan un chwarter y plât. Gwnewch gynffon allan o'r ymyl a thynnwch lun pen y ddraig ar weddill y rhan yma o'r plât.

Step 2: Cut the edge off from the quarter piece. Make a tail with the plate edge and draw a picture of the dragon's head on the rest of this part of the plate.

The Welsh Dragon Puppet Craft

Cam 3: Torrwch ben y ddraig allan a gwnewch adenydd allan o'r ddwy ran leiaf y plât.

Step 3: Cut out the dragon's head and make the wings from the smaller 2 pieces of plate.

Pyped Y Ddraig Goch

Cam 4: Paentiwch y ddraig yn goch neu gludwch papur sidan arno, fel hyn:

Step 4: Paint the dragon in red or glue tissue paper on it, like this:

St David's Day Dragon Craft Twinkl Blog

Cam 5: Rhowch y ddraig goch at ei gilydd gyda glud neu staplwr! Cofiwch baentio neu liwio'r pren lolipop yn goch hefyd.

Step 5: Assemble the dragon with glue or a stapler! Remember to paint or colour your lollypop stick in red.

St David's Day Dragon Craft Twinkl Blog

Dydd Gŵyl Dewi Hapus! Happy St. David's Day!

Log in Join
Careers