Plansza Przymiotniki opisujące ogień i pożar

Twinkl Classic Logo
Classic Collection
Click for more information

Save Resource

To save a resource you must first Join or Log In.

Plansza Przymiotniki opisujące ogień i pożar

Alternative versions

Description
Ratings & Reviews
Curriculum Links
Suggest a Change
Resource Updates
Log in Join
  • , rated this resource Jul 26th
Prosta plansza ze słownictwem wykorzystywana do opisu pożaru. Może być używa przy okazji omawiania wydarzeń historycznych, jak: Wielki pożar Londynu.


    This resource is available in Standard and Eco Colour.
  • Homepage » Polska » Nauczanie początkowe (klasy I-III) » Język polski
  • Homepage » Polska » Klasy IV-VI » Język polski
  • Please Log In or Join for FREE to suggest a change for this resource.
    • Twinkl added Eco Colour on Oct 3rd
    Careers