Prezentacja PowerPoint Quiz Nazwij figury geometryczne

Twinkl Classic Logo
Classic Collection
Click for more information

Save Resource

To save a resource you must first Join or Log In.

Prezentacja PowerPoint Quiz Nazwij figury geometryczne
Description
Ratings & Reviews
Curriculum Links
Suggest a Change
Log in Join
  • Twinkl

    This resource is not yet rated. Why not leave your own review?

Prezentacja PowerPoint na temat figur geometrycznych. Zadaniem ucznia jest odgadnąć nazwę figury geometrycznej i kliknąć na odpowiednie pole. Jeśli odpowiedź jest prawidłowa, pole podświetli się na zielono.


    This resource is available in Standard.
  • Homepage » Polska » Przedszkole i klasa 0 » Matematyka » Figury geometryczne
  • Homepage » Polska » Nauczanie początkowe (klasy I-III) » Matematyka » Figury geometryczne
  • Please Log In or Join for FREE to suggest a change for this resource.
    Careers