Prezentacja PowerPoint Jaką figurą geometryczną jestem?

Save Resource

To save a resource you must first Join or Log In.

Prezentacja PowerPoint Jaką figurą geometryczną jestem?
Description
Ratings & Reviews
Categories
Suggest a Change
Log in Join
 • Twinkl

  This resource is not yet rated. Why not leave your own review?

Prezentacja PowerPoint Jaką figurą geometryczną jestem?

Prezentacja PowerPoint Jaką figurą geometryczną jestem? - Prezentacja PowerPoint będąca geometryczną zgadywanką dla uczniów szkół podstawowych. Zadaniem ucznia jest odgadnąć, co to za figura geometryczna płaska na podstawie danych wskazówek, jak: liczba boków czy kątów. Doskonała zabawa podczas lekcji matematyki.


  This resource is available in Standard.
 • Homepage » Polska » Nauczanie początkowe (klasy I-III) » Matematyka » Figury geometryczne
 • Homepage » Polska » Klasy IV-VI » Matematyka » Geometria
 • We love to hear your ideas! If you’d like to see another version of this resource, you’ve had a great idea for how we could improve it or you’ve spotted a mistake then let us know by filling in your details below.

  Please try to be as specific as you can :)

  Career button