Karty Rozumienie tekstu pisanego poziom zaawansowany

Save Resource

To save a resource you must first Join or Log In.

Karty Rozumienie tekstu pisanego poziom zaawansowany
Description
Ratings & Reviews
Categories
Suggest a Change
Log in Join
 • Twinkl

  This resource is not yet rated. Why not leave your own review?

Karty Rozumienie tekstu pisanego poziom zaawansowany

Karty Rozumienie tekstu pisanego poziom zaawansowany - Zestaw kart pracy sprawdzających rozumienie tekstu pisanego. Zadaniem ucznia jest przeczytać zdanie i postępować zgodnie z danymi instrukcjami, jak: pokolorować obrazek na dany kolor czy dorysować elementy. Zadania o różnym stopniu trudności - od zdań prostych, zawierających jedno słowo kluczowe, po zdania bardziej złożone i wymagające większej koncentracji.


  This resource is available in Standard.
 • Homepage » Polska » Przedszkole i klasa 0 » Język polski » Czytanie
 • Homepage » Polska » Nauczanie początkowe (klasy I-III) » Język polski » Czytanie
 • Homepage » Polska » Nauczanie początkowe (klasy I-III) » Materiały terapeutyczne » Koncentracja
 • Homepage » Polska » Nauczanie początkowe (klasy I-III) » Materiały terapeutyczne » ADHD
 • Homepage » Polska » Klasy IV-VI » Materiały terapeutyczne » Koncentracja
 • Homepage » Polska » Klasy IV-VI » Materiały terapeutyczne » ADHD
 • We love to hear your ideas! If you’d like to see another version of this resource, you’ve had a great idea for how we could improve it or you’ve spotted a mistake then let us know by filling in your details below.

  Please try to be as specific as you can :)

  Career button