Taflen Weithgaredd Pictogram Tai a Chartrefi

Twinkl Classic Logo
Classic Collection
Click for more information

Save Resource

To save a resource you must first Join or Log In.

Taflen Weithgaredd Pictogram Tai a Chartrefi - Ty teras, terrace house, semi-detached, detached, ty ar wahan, ty par, carafan, caravan, cwt, hut, f

Alternative versions

Languages / Countries

Description
Ratings & Reviews
Curriculum Links
Suggest a Change
Resource Updates
Log in Join
 • Twinkl

  This resource is not yet rated. Why not leave your own review?

Taflen liwgar ac atyniadol yn rhoi sgiliau defnyddio trin data wrth iddynt gwblhau pictogram. Cyfle gwych i ddatblygu gwybodaeth am yr amrywiaeth o wahanol dai a chartrefi sy'n bodoli.


  This resource is available in Standard, Super Eco Colour and Eco Black and White.
 • Homepage » Wales/Cymru » Ysgolion Cyfrwng Cymraeg » Cyfnod Sylfaen/ Foundation Phase » Gwybodaeth a Dealltwriaeth o'r Byd » Lleoedd a phobl
 • Homepage » Wales/Cymru » Ysgolion Cyfrwng Cymraeg » Cyfnod Sylfaen/ Foundation Phase » Thema » Cartrefi
 • Please Log In or Join for FREE to suggest a change for this resource.
  • Twinkl added Super Eco Colour on Sep 11th
  • Twinkl added Eco Black and White Version on Sep 11th
  Careers