Taflen Rholio Dis Nadoligaidd Welsh Medium

Save Resource

To save a resource you must first Join or Log In.

Taflen Rholio Dis Nadoligaidd
Description
Ratings & Reviews
Categories
Suggest a Change
Log in Join
 • Twinkl

  This resource is not yet rated. Why not leave your own review?

Taflen Rholio Dis Nadoligaidd Welsh Medium

Taflen Rholio Dis Nadoligaidd Welsh Medium - Tafle weithgaredd syml ond llawn hwyl sydd yn wych i hybu sgiliau adio i 12. Mewn parau mae'r plant yn cymryd tro i rolio dau ddis ac adio'r ddau rhif at eu gilydd. Os oes llun ar y daflen sydd heb ei liwio mae'r plentyn yn lliwio'r llun yma. Yr ennillydd yw'r plentyn gyda'r mwyafrif o luniau yn eu lliw nhw ar ddiwedd y gêm.

  This resource is available in Standard.
 • Homepage » Wales/Cymru » Ysgolion Cyfrwng Cymraeg » Cyfnod Sylfaen/ Foundation Phase » Dathliadau blynyddol » Nadolig
 • We love to hear your ideas! If you’d like to see another version of this resource, you’ve had a great idea for how we could improve it or you’ve spotted a mistake then let us know by filling in your details below.

  Please try to be as specific as you can :)

  Career button