Taflen Rholio Dis Nadoligaidd Welsh Medium

Classic

Save Resource

To save a resource you must first Join or Log In.

Taflen Rholio Dis Nadoligaidd
Description
Ratings & Reviews
Categories
Suggest a Change
Log in Join
 • Twinkl

  This resource is not yet rated. Why not leave your own review?

Tafle weithgaredd syml ond llawn hwyl sydd yn wych i hybu sgiliau adio i 12. Mewn parau mae'r plant yn cymryd tro i rolio dau ddis ac adio'r ddau rhif at eu gilydd. Os oes llun ar y daflen sydd heb ei liwio mae'r plentyn yn lliwio'r llun yma. Yr ennillydd yw'r plentyn gyda'r mwyafrif o luniau yn eu lliw nhw ar ddiwedd y gêm.

  This resource is available in Standard.
 • Homepage » Wales/Cymru » Ysgolion Cyfrwng Cymraeg » Cyfnod Sylfaen/ Foundation Phase » Dathliadau blynyddol » Nadolig
 • If you have a suggestion for a new resource, let us know and we'll add it to our bank of ideas. If you'd like to see another version of this resource, improvements, tweaks or corrections, simply fill in the form below.

  Please try to be as specific as you can!

  Careers