Gweithgaredd Cyfatebu a Labelu Organau'r Corff

Twinkl Classic Logo
Classic Collection
Click for more information

Save Resource

To save a resource you must first Join or Log In.

Gweithgaredd Cyfatebu a Labelu Organau'r Corff - sgerbwd, welsh, cymraeg, paru, labelu, corff, organau, fy nghorff, labelu’r corff
Description
Ratings & Reviews
Curriculum Links
Suggest a Change
Log in Join
  • my son is in a welsh mainstream primary and has come home talking about what he did in school. I have printed this out to do with him at hime to improve my knowledge of welsh and reinforce his learning

    , Jan 4th
Dyma adnodd ar gyfer datblygu gwybodaeth a dealltwriaeth y disgyblion am organau'r corff. Defnyddiwch hwn fel adnodd asesu ar gyfer dysgu neu fel cwis ar ddiwedd dysgu am yr agwedd yma.
This resource is available in Standard.
  • Homepage » Wales/Cymru » Ysgolion Cyfrwng Cymraeg » CA2 / KS2 » Gwyddoniaeth » Cyd-ddibyniaeth Organebau » Y Corff Dynol
  • Please Log In or Join for FREE to suggest a change for this resource.
    Careers