Posteri 'Y Lindysyn Llwglyd Iawn'

Save Resource

To save a resource you must first Join or Log In.

Posteri 'Y Lindysyn Llwglyd Iawn'
Description
Ratings & Reviews
Categories
Suggest a Change
Log in Join
  • Twinkl

    This resource is not yet rated. Why not leave your own review?

Posteri 'Y Lindysyn Llwglyd Iawn'

Posteri 'Y Lindysyn Llwglyd Iawn' - Adnodd sy'n cynnwys 22 o bosteri gwahanol. Mae pob poster yn cynnwys llun o gymeriad neu rhan o'r stori Y Lindysyn Llwglyd Iawn a'r gair wedi ei ysgrifennu oddi tano. Gwych ar gyfer arddangosfa, trafodaethau, trefnu'r stori neu i greu gêm.
This resource is available in Standard.
  • Homepage » Wales/Cymru » Ysgolion Cyfrwng Cymraeg » Cyfnod Sylfaen/ Foundation Phase » Gwybodaeth a Dealltwriaeth o'r Byd » Fi fy hun a phethau byw eraill
  • Homepage » Wales/Cymru » Ysgolion Cyfrwng Cymraeg » Cyfnod Sylfaen/ Foundation Phase » Llythrennedd » Darllen
  • We love to hear your ideas! If you’d like to see another version of this resource, you’ve had a great idea for how we could improve it or you’ve spotted a mistake then let us know by filling in your details below.

    Please try to be as specific as you can :)

    Career button