Posteri Arddangos Sut i dyfu planhigyn

Classic

Save Resource

To save a resource you must first Join or Log In.

Posteri Arddangos Sut i dyfu planhigyn - welsh, cymraeg, tyfu planhigion, planhigyn, posteri, tyfu pethau, plannu
Description
Ratings & Reviews
Categories
Suggest a Change
Log in Join
  • Twinkl

    This resource is not yet rated. Why not leave your own review?

Dyma bosteri sy'n arddangos sut i dyfu planhigyn. Defnyddiwch rhain i ddysgu'r disgyblion sut i dyfu planhigion neu fel gweithgaredd i adolygu'r hyn a ddysgwyd. Beth am lamineiddio'r rhain er mwyn eu harddangos yn y dosbarth hefyd?
This resource is available in Standard.
  • Homepage » Wales/Cymru » Ysgolion Cyfrwng Cymraeg » Cyfnod Sylfaen/ Foundation Phase » Gwybodaeth a Dealltwriaeth o'r Byd » Fi fy hun a phethau byw eraill
  • Homepage » Wales/Cymru » Ysgolion Cyfrwng Cymraeg » CA2 / KS2 » Gwyddoniaeth » Cyd-ddibyniaeth Organebau » Planhigion
  • If you have a suggestion for a new resource, let us know and we'll add it to our bank of ideas. If you'd like to see another version of this resource, improvements, tweaks or corrections, simply fill in the form below.

    Please try to be as specific as you can!

    Careers