Twinkl Education Blog
27 Feb '17

Cennin Pedr Dydd Gŵyl Dewi - St. David's Day Daffodil

This is a guest post from Welsh Teacher Adviser, Eleri. Here she shows you how to make a lovely daffodil for St David's Day.

Equipment needed

Beth sydd angen arnoch:

Paent Melyn, Gwyrdd ac Oren

Brwsh Paent (opsiynol)

Papur / Cerdyn

Bocs Wyau

Plât

What you will need:

Yellow. Green and Orange Paint

Paint brush (optional)

Paper / Card

Egg box

 

 

Cam 1: Paentiwch eich troed yn wyrdd a gwasgwch yn galed ar waelod y papur i greu coesyn y blodyn.

Step 1:  Paint your foot with green paint and press hard on the bottom of the paper to create the flower's stem.

Foot printing daffodil   Foot print daffodil

Cam 2: Paentiwch eich llaw yn felyn ac argraffwch betalau'r Cennin Pedr wrth wasgu lawr yn galed ac ail-adrodd fel hyn:

Step 2: Paint your hand with yellow paint and print the daffodil's petals as you press down hard and repeat:

Hand print daffodil craft Twinkl Craft St David's Day St Davids Day Craft Daffodil

Cam 3: Paentiwch un rhan o focs wyau yn oren a gadewch iddo sychu.

 Step 3: Paint one part of an egg box with orange paint and leave to dry.

Orange Paint Green Plate Painting egg box for daffodil

Cam 4: Gludwch y bocs wyau yng nghanol y Cennin Pedr i greu elfen 3D.

 Step 4: Glue the egg box in the middle of the petals to create a 3D element.

St Davids Day Egg Box Handprint Craft

Dydd Gŵyl Dewi Hapus! Happy St. David's Day!

 

Log in Join
Careers