Taflen Rholio Dis Nadoligaidd

Twinkl Classic Logo
Classic Collection
Click for more information

Save Resource

To save a resource you must first Join or Log In.

Taflen Rholio Dis Nadoligaidd
Description
Ratings & Reviews
Curriculum Links
Suggest a Change
Log in Join
  • Twinkl

    This resource is not yet rated. Why not leave your own review?

Tafle weithgaredd syml ond llawn hwyl sydd yn wych i hybu sgiliau adio i 12. Mewn parau mae'r plant yn cymryd tro i rolio dau ddis ac adio'r ddau rhif at eu gilydd. Os oes llun ar y daflen sydd heb ei liwio mae'r plentyn yn lliwio'r llun yma. Yr ennillydd yw'r plentyn gyda'r mwyafrif o luniau yn eu lliw nhw ar ddiwedd y gêm.

    This resource is available in Standard.
  • Homepage » Wales/Cymru » Ysgolion Cyfrwng Cymraeg » Cyfnod Sylfaen/ Foundation Phase » Dathliadau Blynyddol » Nadolig
  • Please Log In or Join for FREE to suggest a change for this resource.
    Careers