Hunan Gofrestru Golygadwy I Gefnogi'r Dysgu am Elfed

Twinkl Classic Logo
Classic Collection
Click for more information

Save Resource

To save a resource you must first Join or Log In.

Hunan Gofrestru Golygadwy I Gefnogi'r Dysgu am Elfed - elfed, hunan-gofrestru, cofrestr, Welsh

Languages / Countries

Description
Ratings & Reviews
Curriculum Links
Suggest a Change
Log in Join
  • Twinkl

    This resource is not yet rated. Why not leave your own review?

Label golygadwy sy'n eich galluogi i adio enwau eich plant i'r eliffantod lliwgar. Gallwch rhoi enwau'r plant arnyn nhw yna argraffwch a lamineiddiwch! Neu newid y maint ar gyfer creu sticeri? Gallwch wneud arddangosfa rhyngweithiol Elfed i'ch plant ddod o hyd i'w enwau a'u rhoi yn y lle cywir pan maent yn cyrraedd y dosbarth. Gwnewch amser cofrestru yn hwyl yn ogystal ag addysgiadol! Ar gael fel PDF.

    This resource is available in Standard.
  • Homepage » Wales/Cymru » Ysgolion Cyfrwng Cymraeg » Cyfnod Sylfaen/ Foundation Phase » Rheolaeth Dosbarth
  • Homepage » Wales/Cymru » Ysgolion Cyfrwng Cymraeg » Cyfnod Sylfaen/ Foundation Phase » Llythrennedd » Storiau
  • Please Log In or Join for FREE to suggest a change for this resource.
    Careers