Posteri Arddangos Sut i dyfu planhigyn

Twinkl Classic Logo
Classic Collection
Click for more information

Save Resource

To save a resource you must first Join or Log In.

Posteri Arddangos Sut i dyfu planhigyn - welsh, cymraeg, tyfu planhigion, planhigyn, posteri, tyfu pethau, plannu
Description
Ratings & Reviews
Curriculum Links
Suggest a Change
Log in Join
  • Twinkl

    This resource is not yet rated. Why not leave your own review?

Dyma bosteri sy'n arddangos sut i dyfu planhigyn. Defnyddiwch rhain i ddysgu'r disgyblion sut i dyfu planhigion neu fel gweithgaredd i adolygu'r hyn a ddysgwyd. Beth am lamineiddio'r rhain er mwyn eu harddangos yn y dosbarth hefyd?
This resource is available in Standard.
  • Homepage » Wales/Cymru » Ysgolion Cyfrwng Cymraeg » Cyfnod Sylfaen/ Foundation Phase » Gwybodaeth a Dealltwriaeth o'r Byd » Fi fy hun a phethau byw eraill
  • Homepage » Wales/Cymru » Ysgolion Cyfrwng Cymraeg » CA2 / KS2 » Gwyddoniaeth » Cyd-ddibyniaeth Organebau » Planhigion
  • Please Log In or Join for FREE to suggest a change for this resource.
    Careers